Yêu cầu báo giá

Tủ kho Euronox

Xếp theo:
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-I445
-45%
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-I445 Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-I445 là phụ kiện giúp bạn lưu trữ thực phẩm, thức ăn hay vật dụng nhà bếp một cách gọn gàng và khoa học. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa , tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
8,150,000 ₫ 4,482,500 ₫
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-460
-45%
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-460 Tủ kho nan cánh mở - 6 tầng Euronox EU3-460 là phụ kiện giúp bạn lưu trữ thực phẩm, thức ăn hay vật dụng nhà bếp một cách gọn gàng và khoa học. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
7,500,000 ₫ 4,125,000 ₫
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-445
-45%
Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng Euronox EU3-445 Tủ kho nan cánh mở 4 tầng Euronox EU3-445 là phụ kiện giúp bạn lưu trữ thực phẩm, thức ăn hay vật dụng nhà bếp một cách gọn gàng và khoa học. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
7,000,000 ₫ 3,850,000 ₫
Tủ Kho Hộp Cánh Mở - 6 Tầng Euronox EU1-660
-45%
Tủ Kho Hộp Cánh Mở - 6 Tầng Euronox EU1-660 Tủ Kho Hộp Cánh Mở 6 Tầng Euronox EU1-660 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
10,200,000 ₫ 5,610,000 ₫
Tủ Kho Hộp Cánh Mở - 6 Tầng Euronox EU1-645
-45%
Tủ Kho Hộp Cánh Mở - 6 Tầng Euronox EU1-645 Tủ Kho Hộp Cánh Mở 6 Tầng Euronox EU1-645 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
8,500,000 ₫ 4,675,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 4 tầng Euronox EU1-460
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 4 tầng Euronox EU1-460 Tủ kho hộp cánh mở 4 tầng Euronox EU1-460 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
9,200,000 ₫ 5,060,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 4 tầng Euronox EU1-445
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 4 tầng Euronox EU1-445 Tủ kho hộp cánh mở 4 tầng Euronox EU1-445 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
7,650,000 ₫ 4,207,500 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-260.304
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-260.304 Tủ kho hộp cánh mở 2 tầng Euronox EU3-260.304 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
6,400,000 ₫ 3,520,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-245.304
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-245.304 Tủ kho hộp cánh mở 2 tầng Euronox EU3-245.304 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
5,800,000 ₫ 3,190,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-260
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-260 Tủ kho hộp cánh mở 2 tầng Euronox EU3-260 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa , tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
5,100,000 ₫ 2,805,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-245
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU3-245 Tủ kho hộp cánh mở 2 tầng Euronox EU3-245 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
4,500,000 ₫ 2,475,000 ₫
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU1-260
-45%
Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng Euronox EU1-260 Tủ kho hộp cánh mở 2 tầng Euronox EU1-260 được sản xuất trên dây chuyền tiêu chuẩn Châu Âu, nhập khẩu nguyên chiếc, phân phối bán tại Mộc Tinh Hoa, tư vấn miễn phí, bảo hành chính hãng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.
3,900,000 ₫ 2,145,000 ₫